Logicsystem Syd AB i Helsingborg bygger specialanpassade lösningar för industriautomation. Små såväl som stora företag kan få en mer kostnadseffektiv tillverkning genom att effektivisera.

Till många av dessa av dessa förändringar tar vi hjälp av linjärtekniken. I begreppet ryms komponenter som skenstyrningar, åkvagnar, kulskruvar och –muttrar, axlar och kulbussningar. Med dessa som grund kan vi bygga ihop avancerade lösningar som är anpassade efter just din produktion.

Våra specialområden ligger i livsmedels- och tobaksindustrin.

Varför automatisera?

Den viktigaste orsaken till att det satsas stora resurser på automation inom världens industrier, är naturligtvis att man vill skära ner på onödiga kostnader. Arbetsuppgifter som kräver stor noggrannhet och precision tar ofta lång tid när det utförs för hand, och genom att låta en robot göra t.ex. avancerade svetsarbeten kortar man ner produktionstiden. Därigenom blir också varje enhet billigare att framställa, samtidigt som man kan eliminera farliga arbetsmoment för personalen.

Du kan uppnå flera fördelar genom att automatisera:

  • Det blir lättare att nå upp till fastställda kvalitetsmål, delvis på grund av att en automatisk process gör likadant varje gång.
  • Ökad konkurrenskraft tack vare en effektivare produktion.
  • Större produktionskapacitet tack vare kortare ledtider.

Att automatisera hela eller delar av produktionen är ett sätt att bygga för framtiden. Säkra din plats i branschen och undvik att halka efter i den allt hårdare konkurrensen.

Vi har ett komplett utbud

Linjärteknik är bara ett av våra specialområden. Vi levererar kompletta lösningar för din verksamhet, och vi jobbar även inom följande områden:

Pneumatik

Att använda pneumatik för att förflytta föremål är idealiskt, om man vill uppnå höga hastigheter. Systemen är lättmonterade och billiga. Vi bygger även pneumatikskåp.

Sortering

Att plocka och sortera för hand är monotont och tidskrävande. Till din hjälp har vi vibrationsmatare, skålar och linjärmatare som tar hand om uppgiften på ett effektivt sätt.

Aluminiumprofiler

Vi för ett komplett sortiment av alu-profiler. Vi bygger, kapar och konstruerar speciallösningar.

Hydraulik

Bosch Rexroth är världsledande inom såväl linjärtekning som hydraulik. Från dem hämtar vi allt inom hydraulik – perfekt när du behöver arbeta med stora krafter.

Övrigt

Dessutom har vi system med automatiska skruvdragare, ett stort utbud av transportbanor, samt lyftpelare. Allt detta sammantaget gör att du med fullt förtroende kan vända dig till oss om allt som har med industriautomation att göra.

Skenstyrning